Opis

      Izobraževanje in usposabljanje sodita med ključne smernice znotraj Strategije EU2022 za premagovanje socialno-ekonomske krize, ki je prizadela članice EU, za dvig gospodarske rasti in števila delovnih mest ter spodbujanja enakosti in vključevanja. Poleg tega je potrebno zagotoviti usposabljanja in možnosti sodelovanja za organizacije in mlade delavce, da ti razvijejo strokovne veščine ter da se poveča razsežnost dela mladih v EU.

      V EU je izdelana četrtina vsega pohištva in s spanjem povezanih komponent na svetu. Na tem področju je bilo leta 2012 zaposlenih 900.000 Evropskih delavcev v približno 126.000 podjetjih. V istem letu ta je sektor ustvaril 84 milijard prihodkov in skoraj 30 milijard dobička. A vrednosti prihodkov so bile za 13% nižje kot v letu 2007, medtem ko so se na Azijskem trgu v istem obdobju povečale za 230%. Glavni dejavniki v prvem delu vrednostne verige, ki vplivajo na konkurenčnost, so dostopnost surovin, investicije v stroje in opremo ter usposobljenost delovne sile. Slednji dejavnik je še posebej pomemben v pohištveni in s spanjem povezani industriji. Spodbujanje razvoja kompetenc in spretnosti mora vključevati pobude za usposabljanje, ki bo zagotavljalo, da so delavci v koraku s časom in jim omogočilo pridobivanje novih kompetenc v skladu z novo razvitimi tehnologijami. Pobude morajo stremeti tudi k predvidevanju potrebnih spretnosti za ta sektor v prihodnje ter pri tem spodbujati sodelovanje med industrijo, socialnimi partnerji in izobraževalnimi ustanovami.

      ERGOSIGN je bil zasnovan z namenom povečanja možnosti za sodelovanje med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem, s sprožanjem inciative za povezavo in prenosm znanja med omenjenima sektorjema. ERGOSIGN neposredno sledi ciljem Evropske komisije na področju izobraževanja in usposabljanja (na podlagi Kobenhavnskega procesa): izboljšati kvaliteto poklicnega usposabljanja in pedagoških delavcev, ter oblikovati programe usposabljanja, ki so bolj aktualne glede na potrebe trga dela.

      Sektorja pohištva in spalnih izdelkov sta pomembna dejavnika trajnostne rasti, s pomembni prispevkom k zdravju gospodarstva, konkurenčnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, zaposljivosti in izvozu. To Partnerstvo predvideva ustvaritev prilagodljivih učnih poti v skaldu s potrebami učečih in potrebami podjetja v omejnenih sektorjih. Programi usposabljanja bodo temeljili na sodelovanju med poklicno- in visoko-izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, in bodo izboljšali podjetniško inovativnost, strokovno znanje ter pridali dodano vrednost.

      Cilj ERGOSIGN-a je ustvariti spletne vsebine za ergonomsko usposabljanje na področju industrije oblazinjenja in spalnih produktov, ki bodo razvite s strani ponudnikov poklicnega izobraževanja, ki izvajajo lastna usposabljanja glede na potrebe sektorjev, in Univerz, ki bodo zagotovile sodelovanje strokovnjakov na področju ergonomije. Iz glavnega cilja izhaja več specifičnih ciljev:

  • Prepoznati in razumeti pomanjkanja in potrebe po spretnostih Evropskih dizajnerjev funkcionalnega pohištva in spalnih produktov, ki so ergonomsko prilagojeni glede na uporabo (na delu, doma, za počitek).

  • Opredeliti skupen program, ki bo določal in analiziral najbolj primerna usposabljanja glede na prepoznana pomanjkanja in potrebe.

  • Razviti učne in izobraževalne vsebine glede na predviden program, z ozirom na osnovna ergonomska načela in specifične ergonomske zahteve, ki bodo pripomogle k ergonomski ustreznosti končnih izdelkov (prilagodljive poliuretanske pene, termoplastični poliuretanski geli, tekstil)

  • Povečati integracijo Virtualne resničnosti v učenje, izobraževanje in usposbaljanje, ter podpirati učeče in pedagoške delavce pri uporabi informacijsko-komunkacijske tehnologije in izboljšati njihove digitalne veščine.

  • Promovirati odprt dostop do učnih gradiv v tradicionalnih sektorjih, pri čemer se upošteva potrebe in pričakovanja posameznika ter stremi k odpravljanju razlik med obstoječimi in potrebnimi spretnostmi.

  • Okrepiti organizacijske sposobnosti v teh sektorjih: vzpostaviti stabilno in aktivno strateško partnerstvo, ki bo spodbujalo aktivno sodelovanje med podjetji, organizacijami in lokalnimi ter regionalnimi organi, z namenom podpore visoko kakovostnih poklicnih usposabljanj s temeljem na praktičnem poučevanju.

      Inovacijske dejavnosti, vključno s tistimi, ki so povezane z izobraževanjem in usposabljanjem, so pogosto geografsko koncentrirana v posamezna območja, na katerih se znanje pretaka med različnimi sektorji industrije, izobraževanja in usposabljanja, z močnim vplivom regionalne kulture. Inovacije v izobraževanju in usposabljanju so redko dosežene izolirano, saj so za to potrebne kompetence in izkušnje razpršene med in izven različnih izobraževalnih ustanov. Z namenom premagovanja te ovire se ERGOSIGN izvaja v sodelovanju različnih sektorjev v več državah.