Ergonomics

Reprezintă ?tiin?a rafinării design-ului produselor în vederea optimizării lor pentru a fi folosite de oameni. Caracteristicile umane precum înăl?imea, greutatea ?i propor?iile sunt luate în considerare, ca ?i informa?iile despre auzul uman, vedere, preferin?ele legate de temperatură ?.a.m.d. Ergonomia este uneori cunoscută ca ingineria factorilor umani.

Computerele ?i produsele conexe precum birourile ?i scaunele sunt frecvent subiectul designului ergonomic. Un mare număr de oameni utilizează aceste produse pentru perioade lungi de timp – cum ar fi o zi obi?nuită de lucru. Dacă concep?ia acestor produse este insuficient gândită din punct de vedere al design-ului sau nu este adaptată corespunzător utilizării de către om, persoana care le utilizează poate suferi oboseală inutilă, stress sau chiar ?i răniri. www.whatis.techtarget.com www.whatis.techtarget.com

Design

Reprezintă crearea unui plan sau a unei conven?ii pentru construirea unui obiect, a unui sistem sau unei interac?iuni umane măsurabile (precum în planurile arhitecturale, în desenele tehnice, procesele în domeniul afacerilor, diagramele de circuit ?i modelele de coasere). Design-ul poate avea conota?ii diferite în domenii diferite. În unele cazuri, construc?ia directă a unui obiect este de asemenea considerată a fi design (ca în domeniul ceramicii, ingineriei, managementului, codificării sau al designului grafic).

Proiectarea necesită adesea luarea în considerare a dimensiunilor estetice, func?ionale, economice ?i sociopolitice atât ale obiectului proiectat, căt ?i ale procesului de design în sine. Aceasta poate implica un volum substan?ial de cercetare, gândire, modelare, ajustări interactive ?i reproiectare, iar în acest timp, diverse tipuri de obiecte pot fi în continuare create (haine, interfe?e grafice pentru utilizatori, zgârie-nori, identită?i corporative, procese din domeniul afacerilor ?i chiar metode de proiectare).