Rezultaty i wyniki pracy

      ERGOSIGN ma przynieść 5 następujących wyników:

      O1- Raport dotyczący Ergonomii w meblach tapicerowanych i służących do snu: obecne umiejętności i potrzeby kwalifikacyjne, w którym przedstawiona zostanie i „zmierzona” rzeczywista oferta akademicka związana z ergonomią w sektorze meblarskim w odpowiedzi na potrzeby firm. OIGPM jest leaderem tego zadania.

      O2- Ścieżka szkoleniowa oraz wspólny program nauczania: działania w tym zadaniu będą zmierzały do zdefiniowania ścieżek szkoleniowych, a także określenia zawartości treści uczenia się. APMR jest leaderem tego zadania.

      O3- Wirtualne narzędzie, stosowane w celu nauczania treści kształcenia opracowanych według specyfikacji i potrzeb zaproponowanych podczas drugiego międzynarodowego spotkania. CETEM jest leaderem tego zadania.

      O4- Moduły i Materiał: wszystkie materiały szkoleniowe i niezbędne treści służące do nauczania podczas trwania kursu, zostaną opracowane w działaniach związanych z dorobkiem intelektualnym. UTBV jest leaderem tego zadania.

      O5: Platforma e-learningowa: działania w tym zadaniu będą realizowane przy użyciu platformy internetowej opartej na Chamilo, wirtualne narzędzia i treści nauczania. APMR jest leaderem tego zadania.

      Ścieżka Szkolenia i Opis Wytycznych v3. Dokument można znaleźć tutaj.