Opis

      Edukacja i szkolenia są jednymi z kluczowych zadań Strategii EU2020, ich zadaniem jest przezwyciężenie kryzysu społeczno-ekonomicznego, którym dotknięte zostały kraje UE. Celem strategii jest zwiększenie wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia, wspieranie równości i integracji. Ponadto, istnieje potrzeba zapewnienia organizacji oraz młodych pracowników, którzy mają możliwość szkoleń i współpracy, mogący rozwijać swoje zawodowe umiejętności.

      Jedna czwarta światowych mebli oraz elementów służących do mebli sypialnianych produkowana jest w UE. W 2012 roku ponad 900 000 europejskich pracowników było zatrudnionych w około 126 000 firmach. W roku 2015 produkcja przyniosła dochody mniejsze o 13% w porównaniu z 2007 rokiem podczas, gdy produkcja na rynku azjatyckim wzrosła o 230% w tym samym okresie. W tym kontekście ważna jest konkurencyjność rynku europejskiego, na którą wpływa dostępność surowców, inwestowanie w maszyny i wyposażenie oraz kwalifikacje siły roboczej. Dlatego tak ważne jest zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników poprzez szkolenia, aby szły one w parze z nowymi technologiami. W odniesieniu do tego ostatniego czynnika, kwalifikacje pracowników pozostają jednymi z kluczowych punktów w przemyśle meblarskim i produktach służących do snu. Dlatego też powinno się im umożliwić zdobywanie nowych kompetencji zgodnie z nowo opracowanymi technologiami oraz rozwijanie nowych inicjatyw promujących przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności dla przemysłu meblarskiego i produktów służących do snu oraz wspieranie współpracy pomiędzy przemysłem, partnerami społecznymi i edukacyjnymi.

      Projekt ERGOSIGN został opracowany w celu zwiększenia możliwości współpracy pomiędzy VET i ekonomicznymi aktorami, zapewniając przy tym współpracę pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz transfer wiedzy. Projekt ERGOSIGN jest bezpośrednio dostosowany do celów EC’s w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (na podstawie procesu kopenhaskiego): poprawa jakości kształcenia oraz VET specjalistów oraz podniesienie ważności programów szkoleniowych z punktu widzenia rynku pracy.

      Sektor meblarski i produktów służących do spania UE jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, ma znaczący wkład dla równowagi gospodarczej, konkurencyjności, kreatywności, innowacyjności, zatrudnienia oraz eksportu. Partnerzy projektu proponują stworzenie elastycznej ścieżki kształcenia zgodnej z potrzebami uczniów, firm meblarskich, sektora produktów służących do spania oraz pokrewnych. Program szkoleniowy pomiędzy VET, HE i podmiotami gospodarczymi poprawi innowacyjność przedsiębiorstw, wiedzę oraz wartość dodaną.

      Celem projektu ERGOSIGN jest stworzenie materiałów szkoleniowych online, dotyczących ergonomii stosowanej w tapicerstwie oraz przemyśle produktów służących do snu, opracowanych przez dostawców VET, którzy prowadzą własne specjalistyczne szkolenia zgodne z potrzebami tych sektorów i Uniwersytetów. Zgodnie z tym głównym celem, zdefiniować można kilka konkretnych zadań:

  • identyfikowanie, zrozumienie potrzeb i braków w umiejętnościach UE designerów, w projektowaniu funkcjonalnych mebli oraz produktów służących do snu, które są zgodne ze swoim ergonomicznym zastosowaniem (praca, dom czy odpoczynek).

  • definiowanie wspólnych ścieżek nauczania, które będą definiowały oraz analizowały najbardziej odpowiednie ścieżki kształcenia, adresowane do braków w umiejętnościach oraz zidentyfikowanych potrzeb.

  • rozwijanie nauki, nauczania oraz materiałów służących do nauczania według wspólnego programu treningowego, skoncentrowanego na podstawowych zasadach ergonomii oraz przez szczególny wzgląd na ergonomie oraz materiały ,które przyczyniają się do ergonomiczności produktu końcowego (elastyczność poliuretanowych pianek, żele TPU, tkaniny itp.)

  • wzmacnianie integracji Wirtualnej Rzeczywistości w nauce, nauczaniu, szkoleniach oraz wspieranie uczniów oraz edukacji w zakresie poprawy wykorzystania ICT oraz kompetencji cyfrowych.

  • promowanie otwartego dostępu do nauczania oraz treści nauki adresowanych do tradycyjnych sektorów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jednostki oraz zmniejszenie niedopasowania kwalifikacji.

  • budowanie potencjału w tych sektorach: tworzenie stałego oraz aktywnego partnerstwa strategicznego, które będzie promowało aktywną współpracę wśród przedsiębiorstw, profesjonalne organizacje oraz organy lokalne/regionalne w celu wspierania wysokiej jakości VET z ciężką pracą bazującą na składnikach nauki.

      Działania innowacyjne: włączając w to te związane z edukacją i szkoleniami, skoncentrowanymi geograficznie w poszczególnych jednostkach, w których wiedza została przeniesiona wśród różnych branż, edukacyjnych bądź szkoleniowych sektorach, biorąc przy tym pod uwagę szczególnie ciężki wpływ kultury regionalnej. Innowacja w edukacji i szkoleniach nie odbywa się w izolacji a kompetencje i doświadczenie rozłożone są w różnych podmiotach kształcenia i szkoleniach poza granicami akademickimi oraz geograficznymi. Dlatego też aby projekt ERGOSIGN mógł sprostać tym wymaganiom, prowadzony będzie przez aktorów z różnych krajów.