Ergonomia

Ergonomia jest nauką, której celem jest doskonalenie projektowania produktów, w celu zoptymalizowania ich do użytku przez ludzi. Ergonomia skupia się na cechach ludzkich, takich jak wzrost, waga, proporcje, poza tym pod uwagę brany jest także ludzki słuch, wzrok, preferencje temperatury itp. Ergonomia uważana jest czasami za ludzki czynnik inżynierii.

Komputery i powiązane z nimi produkty, takie jak biurka komputerowe i krzesła, często skupiają się na ergonomicznym projektowaniu. Wiele osób korzysta z tych produktów przez długi czas- chociażby podczas typowego dnia w pracy. Jeśli produkty te są źle zaprojektowane bądź są niedostosowane do użytku przez ludzi, użytkownicy mogą odczuwać niepotrzebne zmęczenie, stres czy urazy. www.whatis.techtarget.com

Design

Jest to tworzenie planu oraz główna zmienna odpowiadająca za budowę, instalację czy mierzenie oddziaływania na człowieka (takie jak plany architektoniczne, rysunki inżynierskie, procesy biznesowe, schematy zasadnicze oraz wzory do szycia). Design może posiadać różne konotacje w różnych kategoriach. W niektórych przypadkach, bezpośrednie wykonanie przedmiotu (w ceramice, inżynierii, zarządzaniu, kodowaniu i projektowaniu graficznym) jest również skierowane na projektowanie.

Projektowanie często wymusza branie pod uwagę aspektów estetycznych, funkcjonalnych, ekonomicznych, społeczno-politycznych, zarówno w przypadku przedmiotu projektu jak i procesu projektowania. Może ono obejmować znaczące badania, myśli, modelowanie, interaktywne regulacje oraz re-design. Na tym etapie projektowane mogą być różne przedmioty, w tym ubrania, graficzne interfejsy użytkowników, drapacze chmur, tożsamości korporacyjne, procesy biznesowe, a nawet same metody projektowania.